Миссия и видение

alt
Missiya

We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders. We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders. We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders.

Vizyon

We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders. We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders. We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders.

Brendimiz

We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders. We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders. We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders.

Blok
Brand Book
Qeyri-diskriminasiya insan hüquqları, humanitar hüquq və qaçqın hüququnda insanların qorunmasının ən vacib aspektlərindən biridir. Heç bir qrup insan ehtiyaclarından başqa heç bir şeyə görə xidmətlərdən məhrum edilmir və ya güzəştli rəftar göstərilmir. Yalnız qərəzsiz hərəkət etməklə hərəkat bütün insanlar tərəfindən onlara kömək etmək və qorumaq üçün onların etimadını təmin edə bilir;
Меdia Siyasətimiz
Müstəqillik prinsipi o deməkdir ki, Hərəkat onu humanizm, qərəzsizlik və neytrallıq prinsiplərini təcəssüm etdirməkdən yayındıra bilən istənilən müdaxiləyə – istər siyasi, istər ideoloji, istərsə də iqtisadi müdaxiləyə müqavimət göstərməlidir. Müstəqillik təkcə Milli Cəmiyyətlər və Dövlətlər arasında deyil, həm də Milli Cəmiyyətlər və dinlər, siyasi partiyalar, şirkətlər və s. kimi güc və ya təsirin hər hansı digər formaları arasındakı əlaqələrə aiddir;
Strateji Planımız
Müstəqillik prinsipi o deməkdir ki, Hərəkat onu humanizm, qərəzsizlik və neytrallıq prinsiplərini təcəssüm etdirməkdən yayındıra bilən istənilən müdaxiləyə – istər siyasi, istər ideoloji, istərsə də iqtisadi müdaxiləyə müqavimət göstərməlidir. Müstəqillik təkcə Milli Cəmiyyətlər və Dövlətlər arasında deyil, həm də Milli Cəmiyyətlər və dinlər, siyasi partiyalar, şirkətlər və s. kimi güc və ya təsirin hər hansı digər formaları arasındakı əlaqələrə aiddir;
Yuxarı