Types of donations

Use of donations
Qan donorluğu
Birbaşa nağd (pul) ianə
Maddi ianə (hər növ mal, məhsul, dərman, ərzaq, geyim, avadanlıq, tikinti materialları və s.)
Xidmət formasında ianə
Daşınar və daşınmaz əmlakın bağışlanması
Daşınar və daşınmaz əmlakın əvəzsiz icarəsi
Müxtəlif mal və xidmətlərinə güzəştlərin (endirimlərin) verilməsi
Media dəstəyi
Könüllülük fəaliyyəti
Donation methods
SMS
Payment terminals
Platforms
Mobile add-on
Donation boxes
Bank transfer
alt

TIN: 9900003611

SWIFT code: AIIBAZ2XXX

Correspondent account: AZ37NABZ013501000000000019194

Beneficiary's account: AZ67AIIB380900C9445650228112

Beneficiary's TIN: 1702986621

alt

TIN: 9900003611

SWIFT code: AIIBAZ2XXX

Correspondent account: AZ37NABZ013501000000000019194

Beneficiary's account: AZ67AIIB380900C9445650228112

Beneficiary's TIN: 1702986621

alt

TIN: 9900003611

SWIFT code: AIIBAZ2XXX

Correspondent account: AZ37NABZ013501000000000019194

Beneficiary's account: AZ67AIIB380900C9445650228112

Beneficiary's TIN: 1702986621

Yuxarı