Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi
Qızıl Aypara Gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncami
2749
Versiya 1
07.04.2008
Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə konvensiyalarına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin Qərari
573
Versiya 1
21.04.1993
Humanitar yardım sahəsində aparılan iş ilə əlaqədar Respublika Qızıl Aypara cəmiyyətinin maddi-texniki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin Qərari
468
Versiya 1
30.08.1993
"Qızıl Xaç və Qızıl Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncami
951
Versiya 1
22.06.2002
"Qızıl Xaç və Qızıl Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmanı
500
Versiya 1
11.06.2001
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
327
Versiya 1
08.05.2007
Qızıl Xaç və Qızıl Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
128
Versiya 1
08.05.2001
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin işini yaxşılaşdırmaq haqqında Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin Qərari
926
Versiya 1
24.11.1994
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinə dövlət qayğısının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncami
70
Versiya 1
31.01.2004
Beynəlxalq Qanunvericilk
Cenevrə Konvensiyaları
Versiya 1
12.08.1949
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətin təsis və daxıli sənədlər
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Nizamnaməsi (3-cü redaksiya)
Versiya 1
03.04.2018
Memorandum, saziş, müqavilə və digər sənədlər
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında birgə əməkdaşlığa dair Anlaşilma Memorandumu
Versiya 1
08.06.2011
Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik (AMANA) və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında mina/MPQ hadisələri və qurbanları, eləcə də minadan zərə çəkmiş şəxslərin ehtiyacları haqqında məlumatların toplanması üzrə Razılaşma
Versiya 1
18.12.2007
Azərbaycan Qizil Aypara Cəmiyyəti ilə Türkiyə Qizil Aypara Cəmiyyəti arasinda Anlaşilma Memorandumu
Versiya 1
15.11.2012
İsrailin Maqen David Adom Cəmiyyəti ilə Azərbaycan Qizil Aypara Cəmiyyəti Arasinda Anlaşilma Memorandumu
Versiya 1
06.10.2014
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında Razılaşma
Versiya 1
22.06.2012
Tacikistan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında Anlaşilma Memorandumu
Versiya 1
08.03.2011
Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında birgə əməkdaşlıq haqqında Razılaşma
Versiya 1
19.12.2013
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında birgə əməkdaşlıq haqqında anlaşma
Versiya 1
04.12.2014
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında Fövqəladə Hallara hazırlıq və reaksiyaetmə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşilma Memorandumu
Versiya 1
11.11.2006
Yuxarı