Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi
Qızıl Aypara Gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncami
2749
V1
07.04.2008
Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə konvensiyalarına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin Qərari
573
V1
21.04.1993
Humanitar yardım sahəsində aparılan iş ilə əlaqədar Respublika Qızıl Aypara cəmiyyətinin maddi-texniki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin Qərari
468
V1
30.08.1993
"Qızıl Xaç və Qızıl Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncami
951
V1
22.06.2002
"Qızıl Xaç və Qızıl Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmanı
500
V1
11.06.2001
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
327
V1
08.05.2007
Qızıl Xaç və Qızıl Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
128
V1
08.05.2001
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin işini yaxşılaşdırmaq haqqında Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin Qərari
926
V1
24.11.1994
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinə dövlət qayğısının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncami
70
V1
31.01.2004
Beynəlxalq Qanunvericilk
Cenevrə Konvensiyaları
V1
12.08.1949
Cenevre Konvensi̇yalarina əlavə Protokol №1: beynəlxalq si̇lahli münaqi̇şə qurbanlarin müdafi̇əsi̇
Vol. 1125, 1-17512
V1
08.06.1977
Cenevre Konvensi̇yalarina əlavə Protokol №2: yerli si̇lahli münaqi̇şə qurbanlarin müdafi̇əsi̇
V1
08.06.1977
Cenevre Konvensi̇yalarina əlavə Protokol №3: yeni embleminin qəbulu və adoptasiyası
V1
08.12.2005
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətin təsis və daxıli sənədlər
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Nizamnaməsi (3-cü redaksiya)
V3
03.04.2018
RESURSLARIN SƏFƏRBƏRLİYİ VƏ FANDREYZİNQ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ SİYASƏT
S0001
V1
24.08.2022
Hüquqi şexslərdən alınan ianələrin müəyyən hissənin layihələrin icrası üçün tələb olunan texniki xərclərin ödənilməsi və İanə Sazişinin tərtibi qaydalarının təsdiqi
V1
29.12.2022
AzQAC-la əməkdaşlıq edən şirkətlər və təşkilatların xidmət haqqıları və texniki xərclərinin ödənilməsi qaydalarının təsdiqi
V1
29.12.2022
İanələrin Qaytarılması üzrə siyasət
S-001/2-001
V1
28.02.2023
Memorandum, saziş, müqavilə və digər sənədlər
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında birgə əməkdaşlığa dair Anlaşilma Memorandumu
V1
08.06.2011
Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik (AMANA) və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında mina/MPQ hadisələri və qurbanları, eləcə də minadan zərə çəkmiş şəxslərin ehtiyacları haqqında məlumatların toplanması üzrə Razılaşma
V1
18.12.2007
Azərbaycan Qizil Aypara Cəmiyyəti ilə Türkiyə Qizil Aypara Cəmiyyəti arasinda Anlaşilma Memorandumu
V1
15.11.2012
İsrailin Maqen David Adom Cəmiyyəti ilə Azərbaycan Qizil Aypara Cəmiyyəti Arasinda Anlaşilma Memorandumu
V1
06.10.2014
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında Razılaşma
V1
22.06.2012
Tacikistan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında Anlaşilma Memorandumu
V1
08.03.2011
Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında birgə əməkdaşlıq haqqında Razılaşma
V1
19.12.2013
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında birgə əməkdaşlıq haqqında anlaşma
V1
04.12.2014
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında Fövqəladə Hallara hazırlıq və reaksiyaetmə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşilma Memorandumu
V1
11.11.2006
Yuxarı