Fundamental prinsiplərimiz

alt

AzQAC vətəndaşlıq, milliyyət, irq, yaş, cinsiyyət, dini inanc, sinfi və ya siyasi düşüncələrinə görə heç bir ayrı-seçkilik qoymadan Ehtiyaclılaryönümlü sosial və humanitar fəaliyyət göstərir. AzQAC öz fəaliyyətini “Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatı” tərəfindən qəbul edilmiş yeddi fundamental prinsiplər əsasında göstərir:

Humanizm
“Humanizm” — insanlıq prinsipini Hərəkatın hər şeydən üstün tutduğunu ifadə edir: kimliyindən və harada olmasından asılı olmayaraq insan ləyaqətinə hörmət və insanlara kömək etmək, insan əzablarının qarşısını almaq və yüngülləşdirmək Hərəkat üçün zəruridir;
Qərəzsizlik
“Qərəzsizlik” — qeyri-diskriminasiya insan hüquqları, humanitar hüquq və qaçqın hüququnda insanların qorunmasının ən vacib aspektlərindən biridir. Heç bir qrup insan ehtiyaclarından başqa heç bir şeyə görə xidmətlərdən məhrum edilmir və ya güzəştli rəftar göstərilmir. Yalnız qərəzsiz hərəkət etməklə Hərəkat bütün insanlar tərəfindən onlara kömək etmək və qorumaq üçün onların etimadını təmin edə bilir;
Neytrallıq
“Neytrallıq” — hərəkat heç bir zaman və məkanda istər öz çıxışında, istərsə də hərəkətlərində tərəf tutmamalıdır. Neytrallıq vasitəsilə Hərəkat hamının etimadını təmin edə və hamıya humanitar dəstək verə bilir. Hər zaman neytrallıq prinsipini təcəssüm etdirmək Hərəkatın döyüş əməliyyatları zamanı mülki şəxslərə və yaralılara və ya həbs edilmiş döyüşçülərə münaqişəyə müdaxilə kimi qəbul edilmədən tibbi yardım göstərməsini təmin edir;
Müstəqillik
“Müstəqillik” — müstəqillik prinsipi o deməkdir ki, Hərəkat onu humanizm, qərəzsizlik və neytrallıq prinsiplərini təcəssüm etdirməkdən yayındıra bilən istənilən müdaxiləyə – istər siyasi, istər ideoloji, istərsə də iqtisadi müdaxiləyə müqavimət göstərməlidir. Müstəqillik təkcə Milli Cəmiyyətlər və Dövlətlər arasında deyil, həm də Milli Cəmiyyətlər və dinlər, siyasi partiyalar, şirkətlər və s. kimi güc və ya təsirin hər hansı digər formaları arasındakı əlaqələrə aiddir;
Könüllülük
“Könüllülük” — könüllü xidmət prinsipi Hərəkat daxilində işləyənlərin hamısını birləşdirən ümumi motivasiyanı ifadə edir: başqalarına kömək etmək istəyi həm ilham mənbəyidir, həm də həmrəylik ifadəsidir. Üzvlər və könüllülər maddi qazanc əldə etmək arzusundan deyil, humanitar məqsədə fərdi bağlılıqdan və sədaqətdən ilhamlanır;
Vahidlik
“Vahidlik” — istənilən ölkədə yalnız bir Qızıl Xaç və ya Qızıl Aypara Cəmiyyətinin olması onun səmərəli işləməsini təmin edir. Bu, ictimai şüurda hər hansı çaşqınlıq riskinin qarşısını alır və bütün insanların və icmaların bir təşkilat tərəfindən təmsil olunması kimi anlaşılır;
Universallıq
“Universallıq” — Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatı ümumbəşəri, universal bir qurumdur ki, bu qurumda bütün Cəmiyyətin bərabər hüquqları var və onlar bir-birilərinə kömək etməyə borcludular.
Yuxarı